Nákup karty pro dlouhodobé parkování v Olomouci

Nákup karty pro dlouhodobé parkování v Olomouci

Parkování se platí pouze ve všední dny od 8:00 do 18:00. Parkovné v zóně A vyjde na 100 Kč/hod a v zóně B se platí 40 Kč/hod.

Nevztahuje se na parkoviště na ul. Jeremenkova u nádraží ČD.

Jak zaplatit?

Možnosti platby za krátkodobé parkování v Olomouci

Platba přes webovou aplikaci

Webová aplikace

Po první hodině, kterou je nutné uhradit celou, lze parkovné platit také po kratších časových úsecích, a to 15 minutách.

Platba přes premium SMS

Premium SMS

Platí se za každou započatou hodinu. Pro úhradu parkovného na několik hodin dopředu lze poslat více SMS po sobě.

Platba přes parkovací automaty

Parkovací automaty

Po první hodině, kterou je nutné uhradit celou, lze parkovné platit také po 15 minutách. Plaťte přesně, parkovací automaty nevracejí přeplatky.

Mapa olomouckých zón placeného parkování

Parkovací zóny a parkovací automaty


Platba přes webovou aplikaci

Platba parkování přes webovou aplikaci


Jak na to?

1. Naskenuj QR kód na automatu

Načtěte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (na parkovacím automatu), stáhněte si mobilní aplikaci Moje Olomouc nebo MPLA.io, zadejte do prohlížeče adresu https://ke-utc.appspot.com nebo kliněte na odkaz na této stránce.

2. Zadej registrační značku

Z roletového menu vyberte registrační značku (RZ dříve SPZ) auta. Při prvním užití aplikace je možné zadat až tři registrační značky, které můžete v nastavení kdykoliv změnit.

3. Vyber platební metodu

Po výběru RZ stránka aplikace zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Vyberte platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejděte na tlačítko ZAPLATIT.

4. Ulož platební metodu

Při prvním použití aplikace budete vyzváni ke spárování platební či palivové karty a přesměrováni do platební brány. Můžete si uložit tři libovolné karty.

5. Pokud chceš, zadej doplňující údaje

Pokud máte zadány všechny údaje, zbývá jen doplnit e-mail, na který vám bude zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

Chci zaplatit

Parkování přes webovou aplikaci

Přejít do aplikace

Řešení problémů

V případě správně zadaných údajů (a pokud karta není blokována) je parkování uhrazeno a doklad zaslán e-mailem. Pokud dojde k chybě, budete na ni upozorněni, ale parkovné nebude zaplaceno.

Možnost prodloužení parkování

Po první hodině parkování je možné platit kratší časové úseky po 15 minutách.

Reklamace

V případě žádosti o reklamaci se prosím obraťte na technického správce. Kontakt na správce naleznete na stránkách technického správce.

Technický servis – MPLA s.r.o.

Slezská 2310/115
130 00 Praha 3
Web: www.mpla.io
Infolinka: +420 734 204 320

Platba přes SMS

Platba parkování pomocí Premium SMS


Jak to funguje?

Pošli SMS zprávu na číslo:

902 66

SMS zpráva musí mít tvar:

Zóna A:

OL mezera A mezera RZ vozidla

nebo

Zóna B:

OL mezera B mezera RZ vozidla

Například:

Zóna A:

OL A OMO1234

nebo

Zóna B:

OL B OMO1234

Upozornění

Věnujte zvýšenou pozornost výběru správné parkovací zóny! Chybné zvolení parkovací zóny nelze reklamovat. Uhrazená částka se nevrací.

Pravidla

Elektronický parkovací lístek prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen zakoupit bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Placení na déle než jednu hodinu

Pro zaplacení parkovného na déle než jednu hodinu lze poslat více Premium SMS.

K objednání na sebe navazujících parkovacích lístků přes SMS platbu je nutné počkat na doručení potvrzovací SMS a poté lze objednat další parkovací lístek.

Platnost jednotlivých parkovacích lístků na sebe bude navazovat (příklad: 3 SMS = 3 hodiny parkování).

Potvrzovací SMS

Potvrzovací zpráva bude zákazníkovi doručena nejpozději do 60 sekund od odeslání Premium SMS.

Daňový doklad

V případě žádosti o daňový doklad přejděte na smsdoklad.olomouc.eu.

Reklamace

Pro vyřízení reklamace vyplňte reklamační formulář.

Technický servis – MPLA s.r.o.

Na příkopě 393/11
110 10 Praha 1
Web: www.globdata.cz, www.platmobilem.cz
Infolinka: +420 267 090 338

Parkovací automaty

Platba parkování v parkovacím automatu


Platba za parkování

Platba za první hodinu je 40 Kč, po první hodině lze platit za patnáctiminutové časové úseky 10 Kč. Doporučujeme platbu provést přesným finančním obnosem, jelikož parkovací automaty nevracejí přeplatky. Veškeré informace k platbám jsou uvedeny na parkovacích automatech.

Příklad 1

Při vložení mince v hodnotě 50 Kč, dojde k platbě za parkovné v délce 75 minut (60 minut = 40 Kč, 15 minut = 10 Kč).

Platba kartou

U vybraných parkovacích automatů lze za parkovné zaplatit platební kartou (i bezkontaktní). Tyto automaty jsou označeny logem bezkontaktních plateb a logy VISA a MasterCard.

Chci zaplatit

Zpoplatněná parkovací plocha v ulici Jeremenkova u hlavního nádraží je provozována v jiném režimu. Není zde možné platit prostřednictvím Premium SMS ani přes webovou aplikaci. Výše parkovného je 10 Kč/hod a doba parkování je omezena na jednu hodinu.

O parkování

Placené parkování v Olomouci


Kde je možné parkovat?

Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

  1. oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem,
  2. zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP13c a dodatkovou tabulí s textem.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“), prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“), nebo prostřednictvím webové aplikace.

Doba zpoplatnění

Parkovné se platí v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin. Doba stání vozidla není omezena.

Nařízení o placeném parkování

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 9/2023 o placeném parkování v Olomouci.

Cena za parkování v Olomouci

Poplatek za parkování v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách se liší podle konkrétní zóny. Parkovné v zóně A vyjde na 100 Kč/hod a v zóně B se platí 40 Kč/hod. Ceny jsou platné od 1. 9. 2023.

Zobrazit kompletní ceník

Ulice Jeremenkova

Zpoplatněná parkovací plocha v ulici Jeremenkova u hlavního nádraží je provozována v jiném režimu. Není zde možné platit prostřednictvím Premium SMS ani přes webovou aplikaci. Výše parkovného je 10 Kč/hod a doba parkování je omezena na jednu hodinu.

V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně placení parkovného, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Ceník za stání silničních motorových vozidel

v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce


  Krátkodobé parkování Dlouhodobé parkování
Zpoplatněné parkovací plochy Dny regulace Čas regulace Cena (Kč/hod) Uživatel Cena za 1. vozidlo (Kč/rok) Cena za 2. a další vozidlo (Kč/rok)
Zóna A pracovní dny 8:00-18:00 100 rezident
abonent
2 000
12 000
16 000
18 000
Oblasti B1, B2 a B3 pracovní dny 8:00-18:00 40 rezident
abonent
2 000
12 000
16 000
18 000
Samostatná parkovací plocha na ul. Jeremenkova (u hlavního nádraží) dle dodatkové tabulky na parkovišti 10

Vydáno v souladu s nařízením SMOl č. 09/2023