CENÍK

za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce
platný od 1. 7. 2017

 

Typ dokladu Poznámka Doba platnosti Sazba za 1. vozidlo Sazba za 2. a další vozidla
Krátkodobá parkovací karta
nebo parkovací lístek
Čl. 3 odst. 2, odst. 3 nebo odst. 4
nařízení SMOl č.4/2017
Zóna
Zpoplatněné parkovací plochy – doba uvedená na dodatkové tabuli
30,- Kč / 1hodina
Dlouhodobá parkovací karta nepřenosná Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 2 bod a) nařízení SMOl č. 4/2017 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
1.000,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
uvedená sazba + 50% uvedené sazby
Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 2 bod b) nařízení SMOl č. 4/2017 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
10.500,- Kč
6.300,- Kč
4.200,- Kč
uvedená sazba + 50% uvedené sazby
Dlouhodobá parkovací karta přenosná Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení
SMOl č. 4/2017
12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
21.000,- Kč
12.600,- Kč
8.400,- Kč
uvedená sazba + 50% uvedené sazby
Dlouhodobá parkovací karta nepřenosná opětovné vydání dlouhodobé parkovací karty 30,- Kč

Ceník je vydáván v souladu s cenovými předpisy a Nařízením SMOl č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci. Ceny nepodléhají DPH. Ceník je schválený usnesením Rady města Olomouce dne 13.6.2017 a účinný dnem 1.7.2017.

 

Vyvěšeno dne: 14.6.2017
Pod č.j. SMOL/140834/2017/OKT/PERS/Pos
Sejmuto dne: 30.6.2017

Nařízení 4/2017 (Pdf) | Nařízení 4/2017 – ceník (Pdf) | Nařízení 4/2017 – mapa zóny (Pdf)