CENÍK

za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce
platný od 1. 4. 2018

 

Typ dokladu Poznámka Doba platnosti Sazba za 1. vozidlo Sazba za 2. a další vozidla
Krátkodobá parkovací karta
nebo parkovací lístek
Čl. 3 odst. 2, odst. 3 nebo
odst. 4 nařízení SMOl č.2/2018
Zóna
Zpoplatněné parkovací plochy – doba uvedená na dodatkové tabuli
30,- Kč / 1hodina
(popř. cena uvedená na dodatkové tabuli)
Dlouhodobá parkovací karta nepřenosná Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 2 bod a) nařízení SMOl č. 2/2018 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
1.000,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
uvedená sazba + 50% uvedené sazby
Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 2 bod b) nařízení SMOl č. 2/2018 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
10.500,- Kč
6.300,- Kč
4.200,- Kč
uvedená sazba + 50% uvedené sazby
Dlouhodobá parkovací karta přenosná Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení
SMOl č. 2/2018
12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
21.000,- Kč
12.600,- Kč
8.400,- Kč
uvedená sazba + 50% uvedené sazby
Dlouhodobá parkovací karta nepřenosná opětovné vydání dlouhodobé parkovací karty 30,- Kč

Ceník je vydáván v souladu s cenovými předpisy a Nařízením SMOl č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci. Ceny nepodléhají DPH. Ceník je schválený usnesením Rady města Olomouce dne 13. 3. 2018 a účinný dnem 1.4.2018.

 

Vyvěšeno dne: 19.3.2018
Pod č.j. SMOL/068212/2018/OKT/PERS/Pos
Sejmuto dne: 4. 4. 2018

Vyhláška 2/2018 | Mapa zóny | Ceník