Parkování se platí pouze ve všední dny od 9:00 do 18:00. Cena parkovného je 30 Kč/hod.

Nevztahuje se na parkoviště na ul. Jeremenkova u nádraží ČD.

Jak zaplatit?

Možnosti platby za parkování v Olomouci

Webová aplikace

Cena je 30 Kč za hodinu, po 1. hodině lze platit i na kratší časové úseky, a to po 20ti minutách.

Platba přes SMS

Cena je 30 Kč za každou započatou hodinu. Pro zaplacení parkovného na více jak 1 hodinu lze poslat více SMS po sobě.

Parkovací automaty

Cena je 30 Kč za hodinu, ale lze koupit lístek na 1 hodinu + násobky 20ti minut, podle vhozených mincí.

Platba přes webovou aplikaci

Platba parkování přes webovou aplikaci


Jak na to?

1. Naskenuj QR kód na automatu

Načtěte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (na parkovacím automatu), nebo zadejte do prohlížeče adresu: parkovani.olomouc.eu

2. Zadej registrační značku

Z roletového menu vyberte registrační značku (RZ dříve SPZ) auta. Při prvním užití aplikace je možné zadat až tři registrační značky, které můžete v nastavení kdykoliv změnit.

3. Vyber platební metodu

Po výběru RZ stránka aplikace zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Vyberte platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejděte na tlačítko ZAPLATIT.

4. Ulož platební metodu

Při prvním použití aplikace budete vyzváni ke spárování platební či palivové karty a přesměrováni do platební brány. Můžete si uložit tři libovolné karty.

5. Pokud chceš, zadej doplňující údaje

Pokud máte zadány všechny údaje, zbývá jen doplnit e-mail, na který vám bude zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

Chci zaplatit

parkování přes webovou aplikaci

Přejít do aplikace
Řešení problémů

V případě správně zadaných údajů (a pokud karta není blokována) je parkování uhrazeno a doklad zaslán e-mailem. Pokud dojde k chybě, budete na ni upozorněni, ale parkovné nebude zaplaceno.

Možnost prodloužení parkování

Po první hodině parkování je možné platit kratší časové úseky po 20 minutách.

Reklamace

V případě žádosti o reklamaci se prosím obraťte na technického správce. Kontakt na správce naleznete na stránkách technického správce.

Technický servis - MPLA s.r.o.

Slezská 2310/115
130 00 Praha 3
Web: www.mpla.io
Infolinka: +420 734 204 320

Platba přes SMS

Platba parkování pomocí Premium SMS


Jak to funguje?

Pošli SMS zprávu na číslo:

902 66

SMS zpráva musí mít tvar:

OL 1 Registrační značka vozidla

Například:

OL 1 OMO1234

Pro zaplacení parkovného na delší dobu než 1 hodinu lze poslat více Premium SMS hned po sobě. Platnost jednotlivých parkovacích lístků na sebe bude navazovat (příklad: 3 SMS = 3 hodiny parkování).

Předvyplnit SMS
Pravidla

Elektronický parkovací lístek prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen zakoupit bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Potvrzovací SMS

Potvrzovací zpráva bude zákazníkovi doručena nejpozději do 60 sekund od odeslání Premium SMS.

Daňový doklad

V případě žádosti o daňový doklad přejděte na smsdoklad.olomouc.eu.

Reklamace

Pro vyřízení reklamace vyplňte reklamační formulář.

Technický servis - GLOBDATA a.s.

Na příkopě 393/11
110 10 Praha 1
Web: www.globdata.cz, www.platmobilem.cz
Infolinka: +420 267 090 338

Mapa

Mapa parkování v Olomouci


Parkovací automaty

Platba parkování v parkovacím automatu


Platba za parkování

Platba za první hodinu je 30 Kč, po první hodině lze platit za dvacetiminutové časové úseky 10 Kč. Doporučujeme platbu provést přesným finančním obnosem, jelikož parkovací automaty nevracejí přeplatky. Veškeré informace k platbám jsou uvedeny na parkovacích automatech.

Příklad 1

Při vložení mince v hodnotě 50 Kč, dojde k platbě za parkovné v délce 100 minut (60 minut = 30 Kč, 20 minut = 10 Kč, 20 minut = 10 Kč).

Příklad 2

Při vložení mince v hodnotě 2 × 20 Kč, dojde platbě za parkovné v délce 80 minut (60 minut = 30 Kč, 20 minut = 10 Kč).

Platba kartou

U vybraných parkovacích automatů lze za parkovné zaplatit platební kartou (i bezkontaktní). Tyto automaty jsou označeny logem bezkontaktních plateb a logy VISA a MasterCard.

Ulice Jeremenkova

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

O parkování

Placené parkování v Olomouci


Kde je možné parkovat?

Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

  1. oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem,
  2. zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP13c a dodatkovou tabulí s textem.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“), prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“), nebo prostřednictvím webové aplikace.

Nařízení o placeném parkování

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci, ve znění nařízení č. 13/2019.

Účinnost nařízení byla pozastavena od 16.3. do 27.4.2020, a to na základě usnesení vlády 84/2020 Sb. (viz část V. bod 7), 127/2020 Sb. (viz část III.), 143/2020 Sb. a 213/2020 Sb., o přijetí krizových opatření (COVID-19).

Cena za parkování v Olomouci

Poplatek za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách 30 Kč/hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města platný od 24. 4. 2019.

Zobrazit kompletní ceník
Doba zpoplatnění

Doba zpoplatnění je stanovena na pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod., doba stání vozidla není omezena. Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách 30 Kč/hod.

Ulice Jeremenkova

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Ceník za stání silničních motorových vozidel

v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce


Typ dokladu Poznámka Doba platnosti Sazba za 1. vozidlo Sazba za 2. a další vozidlo
Krátká parkovací karta nebo parkovací lístek Čl. 3 odst. 2, odst. 3 nebo odst. 4 nařízení SMOl č.5/2019 Zóna Zpoplatněné parkovací plochy – doba uvedená na dodatkové tabuli 30,- Kč / 1hodina (popř. cena uvedená na dodatkové tabuli) -
Dlouhodobá parkovací karta nepřenosná Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 2 bod a) nařízení SMOl č.5/2019 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
1 000 Kč
600 Kč
400 Kč
uvedená sazba + 50 % uvedené sazby
Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 2 bod b) nařízení SMOl č.5/2019 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
10 500 Kč
6 300 Kč
4 200 Kč
uvedená sazba + 50 % uvedené sazby
Dlouhodobá parkovací karta přenosná Vydávána v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení SMOl č.5/2019 12 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
21 000 Kč
12 600 Kč
8 400 Kč
uvedená sazba + 50 % uvedené sazby
Dlouhodobá parkovací karta nepřenosná opětovné vydání dlouhodobé parkovací karty - 30 Kč -

Ceník je vydáván v souladu s cenovými předpisy a Nařízením SMOl č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci. Ceny nepodléhají DPH, schválen usnesením Rady města Olomouce dne 8. 4. 2019. a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení a nahrazuje v plném rozsahu Ceník účinný od 1. 4. 2018.

Vyvěšeno dne: 9.4.2019 – Pod č.j. SMOL/097701/2019/OKT/PERS/Pos – Sejmuto dne: 25. 4. 2019