Webová aplikace

Platba parkování přes webovou aplikaci
  1. Načtěte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (na nálepce na parkovacím automatu), nebo zadejte do prohlížeče adresu: parkovani.olomouc.eu
  2. Z roletového menu vyberte registrační značku (RZ dříve SPZ) auta. Při prvním užití aplikace je možné zadat až tři registrační značky, které můžete v nastavení kdykoliv změnit.
  3. Po výběru RZ stránka aplikace zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Vyberte platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejděte na tlačítko ZAPLATIT.
  4. Při prvním použití aplikace budete vyzváni ke spárování platební či palivové karty a přesměrováni do platební brány. Můžete si uložit tři libovolné karty.
  5. Pokud máte zadány všechny údaje, zbývá jen doplnit e-mail, na který vám bude zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

V případě správně zadaných údajů (a pokud karta není blokována) je parkování uhrazeno a doklad zaslán e-mailem.
Pokud dojde k chybě, budete na ni upozorněni, ale parkovné nebude zaplaceno.

Po první hodině parkování je možné platit kratší časové úseky po 20 minutách.

Daňový doklad bude doručen automaticky na zadanou emailovou adresu.

Technický servis: MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, www.mpla.io, infolinka: +420 734 204 320

Premium SMS

Platba za parkování

Pošlete SMS zprávu na číslo: 902 66

SMS zpráva musí mít tvar: OL mezera 1 mezera Registrační značka vozidla

(příklad: OL 1 0M01234)

Elektronický parkovací lístek prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen zakoupit bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku. Potvrzovací zpráva bude zákazníkovi doručena nejpozději do 60 sekund od odeslání Premium SMS. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Pro zaplacení parkovného na delší dobu než 1 hodinu lze poslat více Premium SMS hned po sobě. Platnost jednotlivých parkovacích lístků na sebe bude navazovat (příklad: 3 SMS = 3 hodiny parkování).

Technický servis: GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 00, Praha 1, www.globdata.cz, www.platmobilem.cz, Infolinka: +420 267 090 338

Objekty v mapě můžete zobrazovat / skrývat přes levý panel.

Platba za parkování přes parkovací automat

Platba za první hodinu je 30 Kč, po první hodině lze platit za dvacetiminutové časové úseky 10 Kč. Doporučujeme platbu provést přesným finančním obnosem, jelikož parkovací automaty nevracejí přeplatky. Veškeré informace k platbám jsou uvedeny na parkovacích automatech.

U vybraných parkovacích automatů lze za parkovné zaplatit platební kartou (i bezkontaktní). Tyto automaty jsou označeny logem bezkontaktních plateb a logy VISA a MasterCard.

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Příklad 1

Při vložení mince v hodnotě 50 Kč, dojde k platbě za parkovné v délce 100 minut (60 minut = 30 Kč, 20 minut = 10 Kč, 20 minut = 10 Kč),

Příklad 2

Při vložení mince v hodnotě 2 x 20 Kč, dojde platbě za parkovné v délce 80 minut (60 minut = 30 Kč, 20 minut = 10 Kč).

Placené parkování v Olomouci

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci, ve znění nařízení č. 13/2019. (Účinnost nařízení byla pozastavena od 16.3. do 27.4.2020, a to na základě usnesení vlády 84/2020 Sb. (viz část V. bod 7), 127/2020 Sb. (viz část III.), 143/2020 Sb. a 213/2020 Sb., o přijetí krizových opatření (COVID-19).
Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

  • oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem
  • zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP13c a dodatkovou tabulí s textem.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“), prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“), nebo prostřednictvím webové aplikace. Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 24. 4. 2019.

Doba zpoplatnění je stanovena na pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod., doba stání vozidla není omezena. Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách 30 Kč/hod.
Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.