Placené parkování v Olomouci

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci. Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

  • oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem
  • zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP12 a dodatkovou tabulí s textem.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“), prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“), nebo prostřednictvím webové aplikace. Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 1. 4. 2018.

Doba zpoplatnění je stanovena na pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod., doba stání vozidla není omezena. Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách 30 Kč/hod.
Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Webová aplikace

Platba parkování přes webovou aplikaci
  1. Uživatel načte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (na nálepce na parkovacím automatu) či zadá přímý odkaz na parkovací úsek http://mpla.io/ol do prohlížeče.
  2. Uživatel vybere z roletového menu RZ vozidla. Pokud používá aplikaci poprvé, pak je vyzván k zadání RZ. Uživatel může zadat až tři RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit.
  3. Stránka aplikace po výběru RZ zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Uživatel po výběru z nabídky vybere platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejde k platbě tlačítkem ‘Zaplatit“.
  4. Pokud uživatel aplikace používá poprvé, je vyzván ke spárování platební či palivové karty a následně je přesměrován do platební brány. Uživatel si může uložit tři platební karty či palivové CCS karty.
  5. Pokud uživatel již údaje zadal, pak zadává jen e-mail, na který mu je zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

V případě správně zadaných údajů, a pokud karta není blokována je parkování uhrazeno a doklad zaslán na zadaný e-mail. Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno.

Platba prostřednictvím aplikace je zvýhodněna možností platby za parkování po 1. hodině i na kratší časové úseky, a to po 20ti minutách.

Daňový doklad bude doručen automaticky na zadanou emailovou adresu.

Technický servis: MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, www.mpla.io, infolinka: +420 734 204 320

Premium SMS

Platba parkování přes Premium SMS

Parkující pošle SMS zprávu na tel. číslo: 902 66

SMS zpráva bude ve tvaru: OL mezera 1 mezera Registrační značka vozidla

(příklad: OL 1 0M01234)

V případě zakoupení elektronického parkovacího lístku prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen provést tuto platbu bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku zaparkovaného vozidla. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Pro zaplacení parkovného na více jak 1 hodinu lze poslat více Premium SMS hned po sobě. Platnost jednotlivých parkovacích lístků na sebe bude navazovat (příklad: 3 SMS = 3 hodiny parkování)

Technický servis: GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 00, Praha 1, www.globdata.cz, www.platmobilem.cz, Infolinka: +420 267 090 338

Objekty v mapě můžete zobrazovat / skrývat přes levý panel.