Placené parkování v Olomouci

Platba parkování přes Premium SMS

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci. Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

  • oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem
  • zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP12 a dodatkovou tabulí s textem.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“) nebo prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“). Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 1. 7. 2017.

Doba zpoplatnění je stanovena na pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod., doba stání vozidla není omezena. Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách 30 Kč/hod.
Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Premium SMS

Platba parkování přes Premium SMS

Parkující pošle SMS zprávu na tel. číslo: 902 66

SMS zpráva bude ve tvaru: OL mezera 1 mezera Registrační značka vozidla

(příklad: OL 1 0M01234)

V případě zakoupení elektronického parkovacího lístku prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen provést tuto platbu bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku zaparkovaného vozidla. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Technický servis: GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 00, Praha 1, www.globdata.cz, www.platmobilem.cz, Infolinka: +420 267 090 338

Objekty v mapě můžete zobrazovat / skrývat přes levý panel.