Obecné

Jaký je rozdíl mezi zónou a oblastí?

Rozdělením do jednotlivých zón se řídí návštěvníci. Oblasti jsou naopak důležité pro rezidenty a abonenty, kteří mají vyřízené parkovací oprávnění.

Budu muset platit parkovné, i když mám svoje parkovací místo?

Ne, pokud nebude využívat veřejná parkovací místa.

Když se mi porouchá vozidlo, v autoservisu mi dají náhradní, ale s jinou registrační značkou. Jak se budou řešit tyto případy?

Systém umožňuje on-line zaevidování náhradního vozidla, a to bez nutnosti návštěvy úřadu, a to až 2x do roka vždy na maximálně 20 dnů. Pokud však bude překročena jedna z uvedených podmínek, bude nutné schválení požadavku pracovníky úřadu.

Jak je to s parkováním motocyklů?

Motocykl je dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, motorovým vozidlem a tudíž se na něj vztahují stejné podmínky jako na každé jiné motorové vozidlo.

V případě rezidenta se ovšem parkovací oprávněné pro motocykl nezapočítává do celkového počtu vydaných rezidentních oprávnění. To znamená, že při zaregistrování motocyklu a prvního automobilu se oba považují za první vozidlo.

Odkdy platí oprávnění?

Obecně platí, že počátek platnosti rezidentního či abonentního parkovacího oprávnění je možné zvolit libovolně, platí však nejdříve po ověření platby. V případě návštěvnického oprávnění platí potvrzením platby.

Jak je to s parkováním přívěsných vozíků?

Přívěsný vozík zabírá podobný prostor jako vozidlo. Pokud s přívěsným vozíkem parkujete v regulované oblasti, je nutné za něj uhradit poplatek za parkování (přes parkovací automat v zóně B nebo přes aplikaci, on-line parkovací automat nebo formou SMS). V případě, že jste rezident či abonent a potřebujete vozík parkovat v regulovaných oblastech dlouhodobě, můžete si na něj vyřídit parkovací oprávnění. Cena je jako za běžné vozidlo.

Jak se parkování kontroluje?

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku vozidla. Monitoring probíhá prostřednictvím speciálních vozidel s kamerami a strážníků Městské policie Olomouc.

Jak je to s parkováním elektromobilů a hybridů?

V rámci zón placeného parkování je na elektromobily, hybridy či jakákoliv jiná vozidla poháněná alternativním palivem v rámci systému parkování pohlíženo stejně, jako na vozidla s klasickým spalovacím motorem. Důvodem je, že vozidlo zabírá parkovací stání nezávisle na tom, jaký má pohon.

Jak vypadá parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění nemají fyzickou podobu kartičky, ale jsou vázána na registrační značku vozidla, a jsou pouze v elektronické podobě.

Jaké má nový systém výhody?

Nový systém by měl zjednodušit výdej parkovacích oprávnění a zlepšit kontrolu a následně i postihy za nedodržování stanovených pravidel. Současně umožňuje použití nových platebních kanálů a technologií pro výběr parkovného a je tak uživatelsky dostupnější a přívětivější.

Jak je zajištěna bezpečnost a ochrana osobních údajů v informačním systému Městské policie Olomouc?

Veškerá data jsou okamžitě po použití anonymizována nebo mazána. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

Jaké další výhody přináší obyvatelům města nový parkovací systém?

Hlavním důvodem pro zavedení parkovacího systému je snížení dopravní zátěže a zlepšení životního prostředí. Méně aut v ulicích zvýší kvalitu života ve městě. Vycházíme tím vstříc zejména obyvatelům Olomouce, kterým tak umožníme zaparkovat blíže bydliště, úřadů, pošty nebo obchodů. Významným benefitem je i snadné vyřízení parkovacího oprávnění on-line bez nutnosti chodit na úřad.

Jak bude naloženo s poplatky, které se za parkování vyberou?

Vybrané peníze budou dále vhodně investovány do rozvoje parkovací a dopravní infrastruktury města.

Kdy se rozšíří stávající parkovací systém o nové zóny C a D? Jaká pravidla v nich budou platit?

O konkrétním termínu nebylo zatím rozhodnuto a veřejnost bude v dostatečném předstihu informována.

Dlouhodobé parkování - Rezidenti

Kdo je rezident?

Rezident je fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu v konkrétní vymezené oblasti nebo je cizincem s povolením k dlouhodobému pobytu v konkrétní vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, mimo osob mající trvalý pobyt na sídle ohlašovny Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí 583, Olomouc.

Kde můžu parkovat s rezidentním oprávněním?

Parkovací oprávnění pro zónu A je platné v celé zóně A a v jedné vybrané oblasti B1 – B3 v zóně B a to z důvodu omezeného počtu parkovacích míst v zóně A. Zobrazit mapu.

Parkovací oprávnění pro zónu B je platné pouze pro jednu z oblastí B1 – B3 dle trvalého pobytu rezidenta. Zobrazit mapu.

Kolik stojí parkovací oprávnění?

Aktuální ceny parkovného najdete zde.

Jak si můžu koupit rezidentní oprávnění?

Rezidentní parkovací oprávní lze koupit následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  • On-line prostřednictvím webshopu
  • Návod najdete zde.
 • Fyzicky
  • Na kontaktním pracovišti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 3. patro, kancelář číslo 3.23

Co potřebuju k vyřízení rezidentního oprávnění?

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí doložit následující doklady:

 • K prokázání trvalého pobytu
  • Občanský průkaz
  • Cestovní pas (cizinci s dlouhodobým pobytem)
 • K prokázání vztahu k vozidlu
  • „Malý“ technický průkaz
  • Leasingová smlouva
  • Smlouva o svěření služebního vozidla k soukromým účelům
  • Smlouva o užívání vozidla

Po předložení požadovaných dokumentů a po ověření správnosti vydá odbor dopravy a územního rozvoje osvědčení o vydání parkovacího oprávnění.

Jsem cizinec, co potřebuji k vyřízení rezidentního oprávnění?

Cizinci z EU s přechodným pobytem mají možnost si parkovací oprávnění vyřídit. Stačí doložit tyto dokumenty:

 • Právní vztah k automobilu
 • Průkaz totožnosti
 • Doklad o přechodném nebo dlouhodobém pobytu

Cizinci ze zemí mimo EU mají možnost si parkovací oprávnění vyřídit po předložení těchto dokladů:

 • Právní vztah k automobilu
 • Cestovní doklad
 • Průkaz o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým pobytem (případně dlouhodobým pobytem, vízem nebo přiznaným azylem)

Je možné zaplatit si rezidentní kartu i v jiné zóně nebo oblasti než mám trvalý pobyt?

Ne, v rámci rezidenčního oprávnění můžete parkovat pouze v blízkosti svého bydliště, v ostatních oblastech jste pak považováni za návštěvníka. Toto rozdělení do jednotlivých oblastí vychází z několika rozsudků soudů, kdy bylo definováno, že rezident může být zvýhodněn pouze v okolí svého trvalého bydliště.

Kolik budu platit, když jako domácnost vlastníme dvě auta?

Nárok na vydání rezidentního oprávnění k parkování v dané oblasti je vydáváno na fyzickou osobu, nikoliv na domácnost. Například lze zažádat o vydání parkovacího oprávnění pro první vozidlo na jednoho člena domácnosti a pro druhé vozidlo na jiného člena domácnosti, přitom se na každé pohlíží jako na první vozidlo.

Když mi přijede návštěva, bude muset platit za parkování?

Ano, návštěvy platí dle platného ceníku za krátkodobé parkování v dané zóně v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00.

Pokud v průběhu roku vozidlo prodám, nebo se odstěhuji z Olomouce, bude mi vrácena adekvátní poměrná část zaplaceného poplatku?

Ano, v takových případech vám bude vrácena adekvátní částka (odkaz). Platnost oprávnění lze ukončit následovně:

 • Elektronicky
  • Návod najdete zde.
 • Fyzicky
  • Na kontaktním pracovišti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 3. patro, kancelář číslo 3.23

Jak si prodloužím parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění nelze prodloužit, je nutné podat novou žádost. Pokud je vydáno parkovací oprávnění prostřednictvím webshopu, pak jsou jeho uživatelé o konci platnosti oprávnění informování v měsíčním předstihu.

Bydlím v pronajatém bytě, mohu si vyřídit rezidentní parkovací oprávnění?

Pokud máte v daném bytě trvalý pobyt, můžete si rezidentní parkovací oprávnění vyřídit.

Jsem cizinec, mám právo na rezidentní oprávnění?

Cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu v konkrétní vymezené oblasti je považován za rezidenta.

Mám parkovací oprávnění, ale koupil jsem jiné vozidlo. Jak postupovat?

Změnu registrační značky lze provést následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  • Návod najdete zde.
 • Fyzicky
  • Na kontaktním pracovišti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 3. patro, kancelář číslo 3.23

Jak je to s parkovacím oprávněním, když se stěhuji do jiné oblasti?

Můžete si vyřídit nové parkovací oprávnění do nové oblasti a následně původní parkovací oprávnění zrušit. Peníze vám vrátíme poměrově.

Bydlím v zóně placeného parkování, ale nemám zde trvalý pobyt. Mám nárok na parkovací oprávnění?

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem osoba, která bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

Jak si změnit trvalý pobyt?

Veškeré informace potřebné ke změně trvalého pobytu naleznete na tomto odkaze: https://www.olomouc.eu/zivotni-situace/osobni-doklady/6

Lze vyřídit parkovací oprávnění on-line z domu?

Ano, prostřednictvím webshopu na adrese parkovani.olomouc.eu. Po registraci a vytvoření účtu je možné vyřídit parkovací oprávnění on-line. Prostřednictvím tohoto účtu může uživatel dále trvale nebo dočasně měnit registrační značku vozidla, pokud ho má například v servisu.

Podnikám a bydlím na jednom místě (tj. jsem v jedné oblasti placeného parkování zároveň rezidentem i abonentem), kolik budu platit za dlouhodobé parkování, když mám pouze služební automobil a používám ho i k osobním účelům?

Pokud splňujete podmínky pro získání rezidentního parkovacího oprávnění (trvalý pobyt v dané oblasti a prokázání vztahu k vozidlu, např. smlouva o užívání vozidla / smlouva o svěření služebního vozidla k soukromým účelům), bude na vás pohlíženo jako na rezidenta a tomu bude odpovídat i výše poplatku.

Dlouhodobé parkování - Abonenti

Kdo je abonent?

Abonent je právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v konkrétní vymezené oblasti nebo je vlastníkem nemovité věci v konkrétní vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

Kde můžu parkovat s abonentním oprávněním?

Parkovací oprávnění pro zónu A je platné v celé zóně A a v jedné vybrané oblasti B1 – B3 v zóně B a to z důvodu omezeného počtu parkovacích míst v zóně A. Zobrazit mapu.

Parkovací oprávnění pro zónu B je platné pouze pro jednu z oblastí B1 – B3 dle sídla nebo provozovny anebo adresy vlastněné nemovitosti. Zobrazit mapu.

Kolik stojí parkovací oprávnění?

Aktuální ceny parkovného najdete zde.

Jak si můžu koupit abonentní oprávnění?

Abonentní parkovací oprávní lze koupit následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  • On-line prostřednictvím webshopu.
  • Návod najdete zde.
 • Fyzicky
  • Na kontaktním pracovišti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 3. patro, kancelář číslo 3.23

Co potřebuji k vyřízení abonentního oprávnění?

K získání abonentního parkovacího oprávnění je zapotřebí doložit následující doklady:

 • K prokázání místa provozovny
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Živnostenské oprávnění
  • Nájemní smlouva
  • Výpis z katastru nemovitostí
 • K prokázání vlastnictví nemovitosti
  • Občanský průkaz
  • Výpis z katastru nemovitostí
 • K prokázání vztahu k vozidlu
  • „Malý“ technický průkaz
  • Leasingová smlouva
  • Smlouva o svěření služebního vozidla k soukromým účelům
  • Smlouva o užívání vozidla

Sídlo mé společnosti a místo trvalého pobytu se nachází v jiných oblastech. Jaká oprávnění si potřebuji vyřídit?

Pokud potřebujete parkovat s firemním vozidlem v době platnosti omezení na obou lokalitách, je potřeba si zajistit obě oprávnění, tedy abonentní i rezidentní.

Pokud v průběhu roku vozidlo prodám, nebo ukončím/přemístím podnikání v Olomouci, bude mi vrácena adekvátní poměrná část zaplaceného poplatku?

Ano, v takových případech vám bude vrácena adekvátní částka. Platnost oprávnění lze ukončit následovně:

 • Elektronicky
  • Návod najdete zde.
 • Fyzicky
  • Na kontaktním pracovišti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 3. patro, kancelář číslo 3.23

Jak si prodloužím parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění nelze prodloužit, je nutné podat novou žádost. Pokud je vydáno parkovací oprávnění prostřednictvím webshopu, pak jsou jeho uživatelé o konci platnosti oprávnění informování v měsíčním předstihu.

Lze vyřídit parkovací oprávnění on-line z domu?

Ano, prostřednictvím webshopu na adrese parkovani.olomouc.eu. Po registraci a vytvoření účtu je možné vyřídit parkovací oprávnění on-line. Prostřednictvím tohoto účtu může uživatel dále trvale nebo dočasně měnit registrační značku vozidla, pokud ho má například v servisu.